Jak pracujemy

pogotowie wod kan tychy

Klientom zainteresowanym metodami naszej pracy i materiałami, które wykorzystujemy w instalacjach cieplnych i sanitarnych prezentujemy garść informacji na ten temat.

System rur i kształtek z PP (polipropylenu) – stosowany w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz w instalacjach centralnego ogrzewania (c.o.). Najpopularniejszy system instalacyjny w budownictwie mieszkaniowym, przemyśle, rolnictwie itp. ze względu na prosty montaż.

Do połączeń służą dwa rodzaje kształtek:

  • zgrzewane,
  • gwintowane, umożliwiające łączenie instalacji z innymi systemami.

Rury do kanalizacji wewnętrznej z PP w kolorze szarym i białym – mają zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym, budynkach użyteczności publicznej i przemyśle. W skład systemu wchodzą rury i kształtki o średnicach 32, 40 , 50, 75 i 110 mm. Ich zalety to:

  • odporność na ścieki o stałej, wysokiej temperaturze,
  • odporność chemiczna na różnego rodzaju agresywne związki.

System PEX – można go montować w instalacjach wody użytkowej (zimnej i ciepłej), centralnego ogrzewania (c.o.), ogrzewania płaszczyznowego, systemach z zastosowaniem sprężonego powietrza, wody lodowej i systemach technologicznych w przemyśle. W domach mieszkalnych stosowany jest głównie w ogrzewaniu podłogowym.

System składa się z rury wielowarstwowej PEX lub PERT oraz kompletu złączek skręcanych i zaprasowywanych. Jego główne zalety to trwałość oraz brak przenoszenia drgań.

Ogrzewanie podłogowe w systemie PEX wymaga, aby cały układ był połączony rozdzielaczem mieszającym. W zależności od powierzchni grzewczej, dobierany jest rozdzielacz 4-obwodowy, 6-obwodowy, 8-obwodowy itd.


Lutowanie miękkie – polega na łączeniu elementów w temperaturze do 450°C. Stosowane jest w:

  • instalacjach ciepłej i zimnej wody,
  • instalacjach c.o. o temperaturze pracy do 110°C.

Lutowanie twarde – polega na łączeniu elementów w temperaturze od 590°C do 815°C i stosowane jest przede wszystkim w instalacjach:

  • c.o. o parametrach pracy powyżej 110°C,
  • gazowych,
  • gazów ciekłych i medycznych,
  • olejowych i sprężonego powietrza.

Odporne i trwałe instalacje wod-kan i c.o. – Tychy i cały Śląsk